Polisi cwci

Ein nod ni yw ei gwneud hi mor hwylus ag y bo modd i chi gyrchu'r wefan. I wneud hynny, byddwn ni'n gosod ffeiliau bach sy'n cynnwys data ar eich dyfais (cyfrifiadur, ffôn glyfar, cyfrifiadur 'llechen', ac ati). Cwcis rydyn ni'n galw'r ffeiliau hyn. A siarad yn gyffredinol, bydd llawer o wefannau eraill yn eu defnyddio nhw hefyd.

Byddan nhw'n gwneud pethau'n fwy hwylus i chi trwy:

  • cofio'ch dewisiadau (neu osodiadau) fel na fydd eisiau ichi'u dewis/teipio nhw byth-a-hefyd. (er enghraifft, dewis fersiwn Cymraeg neu Saesneg)
  • cofio'r wybodaeth byddwch chi eisoes wedi'i darparu fel na fydd eisiau ichi'i hailgyflwyno dro ar ôl tro. (Er enghraifft, manylion cyswllt).
  • Mesur sut mae'n gwefan yn cael ei defnyddio, fel bydd modd inni bennu blaenoriaeth ar gyfer ei gwella.

 

Mae modd ichi drefnu a/neu ddileu'r ffeiliau bach hyn fel y dymunwch. Hoffech chi ragor o wybodaeth ynglŷn â'r ffeiliau bach (cwcis) a sut mae'u rheoli nhw, galwch heibio i www.aboutcookies.org

 

Sut byddwn ni'n defnyddio cwcis?

Mae'r wefan yn defnyddio ar gyfer sawl peth - mae rhestr o bob un isod, ynghyd â rhesymau dros eu defnyddio, ac am faint byddan nhw'n para.

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, byddwn ni'n rhoi gwybod ichi cyn inni osod ffeil fach/cwci ar eich dyfais.

 

Cadw'ch dewis iaith

Ar ôl dewis iaith, byddwn ni'n gosod cwci. Mae hynny'n golygu na fydd eisiau ichi nodi'ch dewis iaith bob tro byddwch chi'n defnyddio'r wefan hon. 

 

 

Dewis iaithCookie

 

Enw Math o gynnwys i'w weld Yn dod i ben
Iaith Talfyriadau iaith cy-GB neu en-GB 5 diwrnod

 

Mesur y defnydd ar y wefan a phennu problemau (Google Analystics)

 

Byddwn ni'n defnyddio cwcis Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut mae pobl yn cyrchu'r wefan hon, ac am unrhyw broblemau sy'n dod i'r amlwg (cysylltau sydd ddim yn gweithio, er enghraifft). Mae Google Analytics yn cadw gwybodaeth ynghylch y tudalennau rydych chi wedi'u gweld, am faint roeddech chi'n cyrchu'r wefan, sut cawsoch chi'ch cyfeirio at y wefan, ac ar yr hyn rydych chi'n clicio. Fyddwn ni ddim yn cadw'ch gwybodaeth bersonol, felly fydd dim modd i neb eich adnabod chi trwy'r wybodaeth hon.   Dydyn ni ddim yn caniatáu i Google ddefnyddio'n data na'i rhannu.

 

Rydyn ni'n defnyddio Google Analytics i ofalu bod ein gwefan yn diwallu'ch anghenion chi o ran ei chyrchu, ac yn gymorth inni flaenoriaethu unrhyw welliannau. Mae Google yn rhoi rhagor o wybodaeth am ei bolisi preifatrwydd a chwcis ar ei wefan||. Mae Google hefyd yn darparu dyfais ychwanegol yn eich porwr|| a fyddai'n rhoi dewis ichi beidio â bod yn rhan o Google Analytics yn achos pob gwefan.

 

Cwcis Google Analystics 

 

Name Typical Content Expires
_utma rhyw rif sydd wedi'i greu ar hap 2 flynedd
_utmb rhyw rif sydd wedi'i greu ar hap 30 munud
_utmc rhyw rif sydd wedi'i greu ar hap Pan fyddwch chi'n cau'ch porwr
_utmz rhyw rif sydd wedi'i greu ar hap ynghyd â gwybodaeth ar sut cawsoch chi'ch cyfeirio at y wefan (e.e. yn uniongyrchol neu drwy gyswllt, chwilio ac ati) 6 mis

 

Adrannau sydd eisiau ichi gofrestru/mewngofnodi

 

Os bydd adran o'n gwefan yn gofyn i chi gofrestru/mewngofnodi a bod cwci yn perthyn i'r dudalen, darllenwch y telerau ac amodau sydd i'w gweld yn glir ar y dudalen cofrestru. Trwy gofrestru byddwch chi'n rhoi caniatâd inni osod cwci ar eich dyfais ar gyfer defnyddio'r cyfleuster dan sylw.

Gwneud Taliad

Am fanylion ar sut i dalu'r Rhybudd Talu Cosb

Cwestiynau Cyffredin

Am wybodaeth bellach a Chwestiynau

Gweld Tystiolaeth

Logio i mewn i weld tystiolaeth o'ch tâl parcio.